ORGANISASHON

ORGANISASHON

MOVIENDO KOMO UN KURPA

Iglesia Atventista su Ministerio Global ta koordiná pa e Asosiashon General kual ta responsabel pa e plannan spiritual i di desaroyo di e iglesia rònt mundu. Esaki e ta logra pa medio di su 13 Divishonnan Mundial i dos kampo direkto.

Iglesia Atventista di Shete Dia ta un komunidat mundial di kreyentenan ku ta konfesá Hesukristu komo nan Señor i Salbador i ku ta uní den mishon, propósito i kreensia. Iglesia ta definí su gobernashon interno komo representativo den su forma i ku responsabilidat i outoridat ehekutivo asigná na un variedat di entidat i institushon. E blòki di edifikashon primordial di Iglesia Atventista di Shete Dia ta e iglesia lokal. Iglesianan lokal ta forma un Asosiashon òf Mishon, Asosiashon i Mishonnan ta forma un Union ku na nan turno ta forma Asosiashon General.

lodo sda church
UNION KARIBE HULANDES 
© 2018 Dutch Caribbean Union of Seventh-day Adventists